skip to Main Content

Charles Taylor

Charles Taylor.
La era secular, I. Gedisa, 2014. 478 p.
Què significa afirmar que vivim en una època secular? Taylor aborda les progressives transformacions socials i mostra que el que caracteritza el present no és l’absència de religió sinó la constant multiplicació d’opcions com a possibles sentits de la vida

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top