Charles Taylor

Files/1421426668 Taylor Era Secular T87x128.jpg

Charles Taylor.
La era secular, I. Gedisa, 2014. 478 p.
Què significa afirmar que vivim en una època secular? Taylor aborda les progressives transformacions socials i mostra que el que caracteritza el present no és l’absència de religió sinó la constant multiplicació d’opcions com a possibles sentits de la vida