Skip to content

CURS 2010 – 2011. RECONEIXEMENTS OFICIALS

 

                   

 

 

        ÍNDEX DE LES ACTIVITATS

 

Activitats de formació permanent curs 2010-2011

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha reconegut les següents activitats del programa 2010-2011 de CETR com a activitats de formació permanent.  Per a més informació sobre els continguts, consulteu l’apartat de Programació del curs, en aquest web. Per tal d’emetre el certificat oficial, feu-ho constar en el moment de la matrícula.

 

SÍNTESI DE LES ACTIVITATS:  


Les religions: fet religiós, cristianisme i islam.

 

Calendari: del 28/09/2010 al 21/12/2010.

Horari: De 19:30 a 21:00 h.

Durada: 27 hores.

Preu: 170€

    Curs en 3 mòduls:

 1. Fet religiós i societat contemporània a càrrec de Salvador Juncà (28/09 – 02/11, 5 dimarts).
 2. Qui va ser Jesús? Una introducció als orígens del cristianisme a càrrec de Teresa Guardans (20/10 – 24/11, 6 dimecres).
 3. Introducció a l’islam a càrrec de Theodoro Loinaz (09/11 – 21/12, 6 dimarts) . [170 €]

Les religions: hinduisme,  judaisme i buddhisme

Calendari: del 18/01/2011 al 07/06/2011

Horari: De 9:30 a 21:00 h.

Durada: 27 hores.

Preu: 170€

 

    Curs en 3 mòduls: 

 1. L’hinduisme, una iniciació a càrrec de José Reche (18/01 – 22/02, 6 dimarts) 
 2. Judaisme i judaismes a càrrec de Meritxell Blasco (02/03 – 06/04, 6 dimecres). 
 3. Introducció al buddhisme, teoria i pràctica a càrrec de Montse Castellà (03/05 – 07/06, 6 dimarts).

Bodhidharma: lectura comentada a càrrec de Marià Corbí

Calendari: del 05/10/2010 al 31/05/2010

Horari:  El primer i el tercer dimarts de cada mes, de de 19:30 a 21:00 h.

Durada: 23 hores

Preu: 170€

Lectura dels escrits d’aquest monjo del s. VI, considerat el gran patriarca de la versió xinesa del buddhisme tch’an que després passarà al Japó (zen).

El buddhisme: camí espiritual sense creences ni déus a càrrec de Marta Granés

Calendari: del 6/10/2010 al 15/12/2010

Horari: 10 dimecres, de 19:30 a 21:00 h
 

Durada: 15 hores

Preu: 110€

Un apropament a una tradició espiritual que busca el desaferrament de creences i conceptes. El curs ens oferirà claus per a la interpretació del buddhisme i per a la lectura de textos d’aquesta tradició de saviesa.

 

L’islam i La veu femenina a l’Alcorà

Calendari: del 08/11/2010 al 21/12/2010

Horari: De 19:30 a 21:00 h.

Durada: 15 hores

Preu: 110€

 

 Curs en dos mòduls:

 1. La veu femenina a l’Alcorà a càrrec d’Elia Romo (08/11- 29/11, 4 dilluns). 
 2. Introducció l’islam a càrrec de Theodoro Loinaz  (02/11 -21/12, 6 dimarts)

Una visió panoràmica de les diferents formes d’expressió de la realitat musulmana i dels diversos corrents de pensament. I una aproximació a les fonts islàmiques des de la interpretació d’algunes especialistes contemporànies.

El Dhammapada: el cor de l’ensenyament del Buddha a càrrec de Ferran Mestanza

Calendari: del 8/10/2010 al 10/12/2010

Horari: 10 divendres, de 18:30 a 20:00h

Durada: 15 hores

Preu: 110€

Lectura comentada d’un dels textos cabdals en la història del buddhisme que recull, en forma d’aforismes d’una gran bellesa i concisió, l’essència dels ensenyaments donats pel Buddha.

Fonaments de l’islam: les societats islàmiques en el món contemporani a càrrec de Theodoro Loinaz

Calendari: del 17/01/2011 al 21/03/2011

Horari: 10 dilluns, de 19:30 a 21:00 h

Durada: 15 hores

Preu: 110€

Estudiarem la pluralitat històrica de l’islam atenent a les dinàmiques específiques de les societats musulmanes

L’Hinduisme i els seus textos: el Bhagavad Gîta a càrrec de José Reche

Durada: 20 hores

Preu: 110€

Curs en dos mòduls:

     1. L’hinduisme, una iniciació (18/01/2011 – 22/02/2011, 6 dimarts de 19:30 a 21:00 h)

     2. El Bhagavad Gîta, lectura comentada (02/03 – 13/04, 2011, 7 dimecres de 19:30 a 21:00 h.)

Una introducció a l’hinduisme seguida de la lectura comentada d’un dels seus textos cabdals, obra de capçalera de Gandhi i d’Einstein.

 

 

 

Crèdits de lliure elecció per als estudiants de tota la UAB

Per tal de poder avaluar l’activitat i lliurar el certificat corresponent, els alumnes han de presentar un treball i assistir a classe (assistència mínima del 80%). Es prega que s’identifiquin com alumnes de la UAB a la persona responsable de l’activitat per tal de poder fer el seguiment. 

Activitats reconegudes:   

EL BUDDHISME: camí espiritual sense creences ni déus

A càrrec de: Marta Granés 

Calendari: 15 dimecres, des del 6 d’octubre, 2010 – 9 de febrer, 2011.

Horari: de 19,30 a 21,00 h.  Crèdits: 1,5     Preu: 85€

Adreça: CETR. c./ Rocafort 234 (jardins Montserrat) 08029- Barcelona

 

Objectius:
Apropament a una tradició espiritual que busca el desaferrament en relació a les creences, conceptes o imatges del sagrat. Veurem algunes claus per a la interpretació de la proposta buddhista i ens introduirem en la lectura de  textos de la tradició buddhista.
 

Sumari:

1a part. El Buddha Sakyamuni: context històric cultural hindú. Vida, perspectiva de la recerca, aportació. Els ensenyaments: les Quatre nobles veritats (comentari de textos) i els vuit factors de la Via (textos). Conceptes clau:

 • Nirvana i buit (Sunyata) (textos)
 • els cinc agregats (textos)
 • la llei del Karma o llei de causa i efecte en l’acció (textos)
 • la doctrina de la inexistència del jo (anatta) (textos)
 • la gènesi condicionada (textos)
 • la concentració (satipattana) (textos)

2a part. La comunitat buddhista (Sangha). Corrents o escoles buddhistes: Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Desenvolupament històric, característiques.
El Tripitaka, el cànon: Dhigha Nikaya, Majhima Nikaya i Khuddaha Nikaya. Introducció a les col·leccions de sutres i lectura de textos.

3a. part. Budisme tibetà, Xinès (x’an) i japonès (zen). Algunes figures cabdals i els seus textos:  Vimalakirti, Bodhidharma, Huei Neng, Huang Po, Mat-zu,  Yoka Daishi, Dogen, Hakuin… Les escoles buddhistes avui. El buddhisme a Occident.

Professorat: Marta Granés és Llicenciada en Estudis de l’Àsia Oriental (UOC) i membre del grup de recerca de CETR.
 

Avaluació: Control d’assistència (mínim del 80%), i presentació d’un treball d’aprofundiment sobre algun aspecte del temari desenvolupat.
 
 

FONAMENTS DE L’ISLAM: les societats islàmiques en el món contemporani

A càrrec de: Theodoro Loinaz

Calendari: 17 de gener – 18 d’abril, 2011 (15 dilluns) de 19:30 a 21:00  h.

Horari: de 19,30 a 21,00 h.  Crèdits: 1,5     Preu: 85€

Adreça: CETR. c./ Rocafort 234 (jardins Montserrat) 08029- Barcelona

Objectius:
Estudiarem la pluralitat de l’islam atenent a les dinàmiques específiques de les societats musulmanes. A partir dels textos fundants de l’islam, l’Alcorà i els hadiths, s’analitzaran tant els aspectes pròpiament religiosos i espirituals com aquells altres que tenen a veure amb el fiqh o jurisprudència islàmica i els reptes que planteja un món cada cop més global. Un curs que ens permetrà adquirir una visió àmplia de l’islam, de les seves aportacions culturals i espirituals, i dels seus desafiaments.

Sumari:
L’Islam: presentació general. Significat dels termes “Islam” i “musulmà”. Altres termes. La noció de Déu a l’Islam. El context històric. La perspectiva unitària. Influències. Imatges de l’Islam. El misticisme islàmic.
El profeta Muhàmmad. Introducció. Vida de Muhàmmad. Tensions immediates després de la seva mort. Sunnites i xiites.
Els textos fonamentals. L’Alcorà – el Qur’am-. Els hadîth. La sunna. La religió de la Unitat. Creences i nocions bàsiques. Monoteisme radical. Unitat i unicitat de Déu. Altres creences i nocions.      
Els cinc pilars de l’Islam.  La Xaria (el camí/la Llei). El Fiq (la Jurisprudència): les escoles jurídiques. Ijtihâd o esforç interpretatiu. El reformisme islàmic a la història moderna de l’islam. Els nous pensadors musulmans.
L’islam com a triple via: Xaria o camí extern, Tariqa o camí intern, Haqiqa o coneixement místic. Mística islàmica: el sufisme; altres corrents espirituals.
El sufisme o Tasauf. El sufisme en la història. L’escola de Jorasàn, l’escola d’Iraq. Les confraries o tariques. Ètica sufí. Pràctiques i mètodes. Figures cabdals de l’espiritualitat musulmana.
La pluralitat musulmana al segle XXI. Realitat política i cultural: diversos models i orientacions de les societats d’arrels islàmiques.   

Professorat:

Theodoro Loinaz, investigador a l’Àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat de Barcelona,  és llicenciat en Biologia (U. País Basc) i en Filologia Àrab (UB).

Avaluació: Control d’assistència (mínim del 80%), i presentació d’un treball d’aprofundiment sobre algun aspecte del temari desenvolupat.

 

LES RELIGIONS: FET RELIGIÓS, CRISTIANISME, ISLAM

Calendari: 28 de setembre – 21 de desembre, 2010, 19:30 a 21:00 h. (curs en tres mòduls, vegeu la informació detallada per a cada mòdul)

Crèdits: 1,5.          Cost matrícula: 85 € 

Adreça: CETR, c./ Rocafort 234 (jardins Montserrat) 08029- Barcelona

Objectiu:
Oferir un apropament al fet religiós, per tal de disposar de claus d’interpretació de la diversitat religiosa de la humanitat. Aquest curs explora els trets que caracteritzen el fet religiós, s’interroga sobre les religions en el món contemporani i ofereix una introducció al cristianisme i a l’islam.

Sumari:
1. Fet religiós i dimensió espiritual a càrrec de Salvador Juncà
Introducció al fet religiós en la seva diversitat. Perspectiva antropològica i sociològica del fet religiós. Religió i religions.  Aproximació al concepte de sagrat. Llenguatge i estructures mítiques simbòliques. Els ritus. Persones i espais sagrats. L’experiència religiosa com a experiència peculiar de coneixement. La dimensió espiritual.
28 de setembre – 2 de novembre (5 dimarts)

2. El cristianisme, orígens i evolució d’una religió, a càrrec de Teresa Guardans
Qui va ser Jesús? Què volia? Què pretenia? El curs ofereix una aproximació al mestre de Natzaret, al seu entorn històric i cultural, així com a les diferents formes que va adoptar el seu seguiment. Coneixerem també les diverses fonts textuals que tenim a l’abast: els evangelis canònics, apòcrifs, gnòstics, les cartes… Un recorregut que ens portarà des dels primers seguidors de Jesús fins a la consolidació del cristianisme.
20 d’octubre – 24 de novembre (6 dimecres), de 19:30 a 21:00 h.

3. Els fonaments de l’islam, a càrrec de Theodoro Loinaz
Una aproximació a la proposta espiritual de l’islam, nascuda de l’experiència religiosa del Profeta Muhàmmad, i plasmada en les dues principals fonts escripturàries islàmiques: l’Alcorà i els hadiths. Una visió panoràmica de les diferents formes d’expressió de la realitat musulmana i dels diversos corrents de pensament.
9 de novembre – 21 de desembre (6 dimarts) de 19:30 a 21:00 h

Avaluació: Control d’assistència (mínim del 80%), i presentació d’un treball d’aprofundiment sobre algun aspecte del temari desenvolupat.

LES RELIGIONS: HINDUISME, JUDAISME I BUDISME

Calendari: 18 de gener – 7 de juny, 2011, de 19:30 a 21: 30 h. (curs en tres mòduls, vegeu la informació detallada per a cada mòdul)

Crèdits: 1,5.          Cost matrícula: 85 € 

Adreça: CETR, c./ Rocafort 234 (jardins Montserrat) 08029- Barcelona

Objectiu:
Apropar-se a tres tradicions religioses (des de la perspectiva de la seva diversitat i complexitat. Contextualitzar els orígens i l’evolució de cada una d’aquestes religions, introduir-se als seus textos cabdals i conceptes clau per tal de tenir eines d’interpretació del present.

Sumari:
1. L’hinduisme, una iniciació. A càrrec de José Reche.
   Una visió panoràmica de l’hinduisme que ens permetrà conèixer les grans aportacions d’aquesta tradició. Ens aproximarem al pensament hindú, a la via de saviesa -sanatana dharma-, a la diversitat de yogues –o vies d’alliberament– i als seus mestres, en contacte amb una acurada selecció de textos.

   José Reche, antropòleg, especialitzat en la cultura i les religions de l’Índia, professor del Màster d’Història Comparada de les Religions (ICR, St. Fructuós de Tarragona).
 

18 de gener – 22 de febrer (6 dimarts) de 19:30 a 21:00 h.

 2. Judaisme i judaismes a càrrec de Meritxell Blasco
Un curs que ofereix una aproximació al món jueu, una realitat ben plural, que permet conèixer millor el passat i tenir més elements per interpretar el present. “Què és el judaisme?”, una pregunta que ens guiarà pels diversos temes. Torà i Talmuds. Evolució i figures cabdals del judaisme. Ortodòxia i Reforma. Els principals corrents de la pràctica jueva. La recerca espiritual; aportacions de la càbala i del hasidisme. Els judaismes del segle XXI.

     Meritxell Blasco Orellana, és doctora en Filologia Semítica, professora de la Universitat de Barcelona; autora de diverses obres i membre del projecte d’investigació Catalonia Hebraica.
 

2 de març – 6 d’abril  (6 dimecres), de 19:30 a 21:00 h.

3. Introducció al buddhisme: teoria i pràctica. A càrrec de Montse Castellà
    Presentació del buddhisme, una religió “sense Déu”, en un curs que combinarà la teoria i la pràctica meditativa. Ens aproximarem al Buddha i als seus ensenyaments, així com a l’evolució del buddhisme, a través de la lectura d’alguns textos. Explorarem nocions fonamentals del buddhisme com a context de la meditació i practicarem tècniques senzilles que podrem integrar fàcilment en la nostra vida quotidiana.

Montse Castellà Olivé, practicant de buddhisme tibetà. Instructora de meditació. Traductora de textos buddhistes. Presidenta de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes (CCEB).
 

3 de maig – 7 de juny (6 dimarts), de 19:30 a 21:00 h.

Avaluació: Control d’assistència (mínim del 80%), i presentació d’un treball d’aprofundiment sobre algun aspecte del temari desenvolupat.

 

Crèdits de lliure elecció per als estudiants d’ESADE

EL BUDDHISME: camí espiritual sense creences ni déus

a càrrec de: Marta Granés

Calendari: 10 dimecres, des del 6 d’octubre – 15 de desembre, 2010. Horari: de 19,30 a 21,00 h.  Crèdits: 1,5
 

Objectius:
Apropament a una tradició espiritual que busca el desaferrament en relació a les creences, conceptes o imatges del sagrat. Veurem algunes claus per a la interpretació de la proposta buddhista i ens introduirem en la lectura de  textos de la tradició buddhista.
Sumari:
1a part. El Buddha Sakyamuni: context històric cultural hindú. Vida, perspectiva de la recerca, aportació. Els ensenyaments: les Quatre nobles veritats (comentari de textos) i els vuit factors de la Via (textos). Conceptes clau:
Nirvana i buit (Sunyata) (textos)
els cinc agregats (textos)
la llei del Karma o llei de causa i efecte en l’acció (textos)
la doctrina de la inexistència del jo (anatta) (textos)
la gènesi condicionada (textos)
la concentració (satipattana) (textos)
2a part. La comunitat buddhista (Sangha). Corrents o escoles buddhistes: Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Desenvolupament històric, característiques.
El Tripitaka, el cànon: Dhigha Nikaya, Majhima Nikaya i Khuddaha Nikaya. Introducció a les col·leccions de sutres i lectura de textos.
3a. part. Budisme tibetà, Xinès (x’an) i japonès (zen). Algunes figures cabdals i els seus textos:  Vimalakirti, Bodhidharma, Huei Neng, Huang Po, Mat-zu,  Yoka Daishi, Dogen, Hakuin… Les escoles buddhistes avui. El buddhisme a Occident.

Professorat: Marta Granés és Llicenciada en Estudis de l’Àsia Oriental (UOC).
Avaluació: Control d’assistència (mínim del 80%), i presentació d’un treball d’aprofundiment sobre algun aspecte del temari desenvolupat.

Adreça: CETR. c./ Rocafort 234 (jardins Montserrat) 08029- Barcelona

FONAMENTS DE L’ISLAM: les societats islàmiques en el món contemporani

a càrrec de  Theodoro Loinaz
Calendari: 17 de gener – 21 de març, 2011 (10 dilluns)   Horari: 19:30 a 21:00  h. 

Crèdits: 1,5

Objectius:
Estudiarem la pluralitat de l’islam atenent a les dinàmiques específiques de les societats musulmanes. A partir dels textos fundants de l’islam, l’Alcorà i els hadiths, s’analitzaran tant els aspectes pròpiament religiosos i espirituals com aquells altres que tenen a veure amb el fiqh o jurisprudència islàmica i els reptes que planteja un món cada cop més global. Un curs que ens permetrà adquirir una visió àmplia de l’islam, de les seves aportacions culturals i espirituals, i dels seus desafiaments.

Sumari:
L’Islam: presentació general. Significat dels termes “Islam” i “musulmà”. Altres termes. La noció de Déu a l’Islam. El context històric. La perspectiva unitària. Influències. Imatges de l’Islam. El misticisme islàmic.
El profeta Muhàmmad. Introducció. Vida de Muhàmmad. Tensions immediates després de la seva mort. Sunnites i xiites.
Els textos fonamentals. L’Alcorà – el Qur’am-. Els hadîth. La sunna. La religió de la Unitat. Creences i nocions bàsiques. Monoteisme radical. Unitat i unicitat de Déu. Altres creences i nocions.      
Els cinc pilars de l’Islam.  La Xaria (el camí/la Llei). El Fiq (la Jurisprudència): les escoles jurídiques. Ijtihâd o esforç interpretatiu. El reformisme islàmic a la història moderna de l’islam. Els nous pensadors musulmans.
L’islam com a triple via: Xaria o camí extern, Tariqa o camí intern, Haqiqa o coneixement místic. Mística islàmica: el sufisme; altres corrents espirituals.
El sufisme o Tasauf. El sufisme en la història. L’escola de Jorasàn, l’escola d’Iraq. Les confraries o tariques. Ètica sufí. Pràctiques i mètodes. Figures cabdals de l’espiritualitat musulmana.
La pluralitat musulmana al segle XXI. Realitat política i cultural: diversos models i orientacions de les societats d’arrels islàmiques.   

Professorat: Theodoro Loinaz, investigador a l’Àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics de la Universitat de Barcelona,  és llicenciat en Biologia (U. País Basc) i en Filologia Àrab (UB).
Avaluació: Control d’assistència (mínim del 80%), i presentació d’un treball d’aprofundiment sobre algun aspecte del temari desenvolupat.

Back To Top