Skip to content

Diu el mestre Yoka Daishi

Una sola natura

conté totes les natures,

una sola existència

inclou totalment totes les existències.

Una sola lluna

es reflecteix en totes les aigües,

tots els reflexos

de la lluna a l’aigua

provenen d’una sola lluna.

(Shodoka, del mestre chan Yoka Daishi (665-713))

Back To Top