Skip to content

Doble dimensió de la realitat

Función biológica del doble acceso a la realidad

En aquest escrit pretenem mostrar que tots els fenòmens cognoscitius i axiològics humans poden ser fonamentats i explicats des de l'epistemologia axiològica. Veurem que aquesta pot donar raó tant dels fenòmens que tenen a veure amb la condició d'animal necessitat de la nostra espècie com els que tenen a veure amb la dimensió absoluta de la realitat. Aquesta capacitat de donar compte racionalment de la globalitat dels fenòmens axiològics i cognoscitius humans individuals i col•lectius, ens permetrà tractar-los adequadament en una situació cultural com la nostra en què no podem heretar les nostres formes de vida ni del llegat dels nostres avantpassats, ni dels nostres déus ni de la naturalesa de les coses.
Llegir més

La dimensión absoluta de la realidad desde la sociedad de conocimiento (SC)

En aquest treball em proposo abordar el que en terminologia corbiana s'anomena la dimensió absoluta de la realitat, DA, amb l'objectiu de desemmascarar-la sense haver de recórrer a creences. Si l'objectiu s'aconseguís, s'aplanaria el reconeixement col·lectiu de DA per a les societats de coneixement SC, i des d'aquí el cultiu de l'accés a ella amb els beneficis que té per a individus, col·lectius i el planeta.   Pretenc assolir aquest objectiu utilitzant únicament l'aparell conceptual perquè en la SC s'interpreta la realitat no simbòlicament sinó amb conceptualitzacions, per això vaig a haver de allunyar-me estratègicament del llenguatge simbòlic.
Llegir més
Back To Top