El auténtico Evangelio de Jesús

Files/1287341449 1 Llibre Jesus T.jpg

Geza Vermes.
El auténtico evangelio de Jesús.
Barcelona, La Liebre de Marzo, 2009. 464 p.

En aquest llibre, Vermes, reconegut estudiós del cristianisme primitiu, analitza cadascuna de les cites atribuïdes a Jesús en els evangelis, intentant que els lectors puguin acostar-se tant com possible, a la naturalesa del Jesús històric.