Skip to content

El reflex de la lluna

Una sola natura conté totes les natures,
una única existència inclou totes les existències.
Una sola lluna es reflecteix sobre totes les aigües,
tots els reflexos de la lluna damunt les aigües
provenen d’una mateixa lluna. 
(Yoka Daishi. Sodoka)

 

Back To Top