Skip to content

Els tres tresors

Hi ha tres tresors que estimo per damunt de totes les coses. El primer és amor, el segon és moderació, el tercer és humilitat.
El qui té amor té realment valentia; el qui té moderació té realment abundància, el qui té humilitat pot realment tenir poder.
Però ara els humans volen valentia, i no amor; abundància i no moderació; poder i no humilitat. Això és la mort. Qui lluita amb amor guanyarà la batlla. (Tao Te King, LXVII)

Back To Top