CETR

Els Upanishads

UserFiles/Image/EU.gif

Joan Mascaró (ed.).
Els Upanishads.
Palma de Mallorca, Moll, 2005. ISBN 84-273-2169-4

Traducció catalana d’una selecció dels Upanishads, a cura de l’orientalista mallorquí Joan Mascaró (1897-1987). Mascaró va editar aquesta selecció primer en anglès. Tant la introducció com la tria són una porta d’entrada insuperable per a conèixer l’oferiment espiritual de l’Índia.