Skip to content

Escletxes de Realitat: religions i revelació

Melloni, Xavier.
Escletxes de Realitat: religions i revelació.
Barcelona,
Fragmenta, 2007. 293 p.
isbn 978-84-935695-0-1
(propera edició en castellà: editorial Herder)

El més propi de les religions no és assenyalar-se a si mateixes sinó assenyalar una Realitat que les transcendeix. Aquesta realitat a la qual estan referides (re-lligades) la perceben com a Obertura infinita que es desplega en l’existir. Aquesta obra recorre la noció de “revelació”, la revelació en les diverses tradicions religioses, la mediació cultural de la revelació, la relació entre revelació i experiència mística, entre revelació i estats alterats de consciència, etc. Una aproximació a la fenomenologia de la religió des de la perspectiva del concepte de “revelació”.

Back To Top