Fill de la Terra

Files/1286879644 Dogon1 Timothy Allen T.jpg

Recorda, recorda sempre:
ets el fill del dia, lluminós i clar,
fill de la terra, vermella i generosa,
de la terra de la que germinen fruits bons i saborosos.
Tu ets fill del dia, lluminós i clar,
fill de la terra, vermella i generosa.
(cant dels Dogon, recollit per C.M.Bowra)