Sa’di

Files/1421426562 Sa Di Jardi De Les Roses T88x128.jpg

Sa’di.
El jardí de les roses
. Adesiara, 2014. 313 p.
Sa’di (c.1209-1292) és una de les grans figures de la literatura persa clàssica. Els contes i poemes d’aquesta obra ens permeten apropar-nos a la saviesa d’aquest viatges infatigable, místic i poeta sufí.