Hadot No te olvides

Files/1300901290 Llibre Hadot014 T84x128.jpg

  Pierre Hadot
No te olvides de vivir: Goethe y la tradición de los ejercicios espirituales.

Madrid, Siruela, 2010. 175 p.

Hadot analitza com Goethe es situa en la llarga tradició occidental dels “exercicis espirituals” inspirats per la filosofia antiga. Per mitjà d’aquesta pràctica quotidiana, l’individu s’esforça a transformar la seva manera de veure el món, per tal de transformar-se a si mateix. A semblança dels Antics, Goethe creia en la necessitat de viure en el present, en la “salut del moment”. La superació del “jo parcial i passional”, la concentració en l’instant, la “mirada des de dalt” són alguns dels temes que van ocupar Goethe.