Harmonia

L’harmonia entre la consciència de l’Ésser i la interioritat és alegria. L’expiració simbolitza la consciència de l’Ésser, l’aspiració simbolitza la interioritat.  Reposa en l’Ésser, no en el fer, ni en el canvi.  (Frithjof Schuon. “Meditacions de viatge”)