Iglesia Viva 255

Files/1384015741 I Viva 255 T96x128.png

Revista IGLESIA VIVA, nº 255 (2013/3)
Destaquem d’aquest nou número de la revista, una extensa entrevista amb Marià Corbí (una visió panoràmica del seu itinerari vital i del seu pensament). Així com el tema de la secció “Debat”: El futuro de las religiones en el horizonte del 2050, amb la participació de Fréderic Lenoir, Oliver Roy, Comte-Sponville et.al. I diversos articles presentant la “primavera teològica” que sembla aparèixer amb els nous aires vaticans.