Iglesia Viva 256

Files/1392228346 Iglesia Viva 256 T96x128.jpg

Arte y religión: entre la tensión y el diálogo
Iglesia Viva, nº 256
L’últim número de la revista Iglesia Viva, dedicat a Art i religió, amb articles de Teresa Guardans, Friedhelm Mennekes, José A. Zamora, Regina Goberna Julià, Maximino Cerezo…