skip to Main Content

Islam y derechos humanos

Yaratullah Monturiol.
Islam
  y derechos humanos. Almodóvar del Río, Junta islámica, 2009. 392 p.

 

L’obra defensa que allò que en general es suposa que és la “llei islàmica” (Sharia) del que es es tracta és de la jurisprudència (Fiqh), avui sens dubte anacrònica, que ha anat incloent al llarg del temps uns principis legals que no tenen res a veure amb l’islam i sí amb les diverses pràctiques culturals que coexisteixen en les societats de majoria musulmana. Aquest assaig aborda una investigació exhaustiva de la Sharia des de la perspectiva dels drets humans a l’islam, a partir de les fonts originals, l’Alcorà i la Sunna, diferenciant amb claredat i precisió conceptes que sovint es confonen, com si fossin sinònims.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top