Skip to content

Jäger. Contemplación, camino espiritual

Willigis Jäger. Contemplación, un camino espiritual. Narcea, 2013. 148 p.
En aquesta obra, l’autor –conegut mestre de la via de silenci zen- repassa diversos mestres de la contemplació cristiana, subrallant-ne els oferiments: Joan de la Creu, Evagri Pòntic, mestre Eckhart, Margarita Porète…

Back To Top