skip to Main Content

Jornada sobre meditació i tecnociència

Meditació i tecnociència
30 d’octubre, 2015. Jornada “The Best Proof is Experience: Meditation, TechnoScience and Humanity” organitzada per Meditatio
. A Barcelona, Residència d’Investigadors CSIC, amb la participació del pare Laurence Freeman i altres ponents locals i internacionals.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top