Skip to content

L’altre gandhi, l’espiritualitat d’un mite


Josep Maria Duch.

L’altre gandhi, l’espiritualitat d’un mite. Lleida, Pagès, 2006.
(ed. en castellà: Gandhi espiritual. Barcelona, MTM, 2006)

A més d’una biografia de Mahatma Gandhi, l’obra ens ofereix allò que va ser l’aliment interior que va nodrir a Gandhi: les seves oracions, lectures, els himnes que recitava, la poesia que gaudia, l’essència del Bhagavad Gita que constitueix la columna vertebral de la seva vida. També cartes i fragments del diari, que ens permeten conèixer millor l’home que s’oculta darrere el mite.

Back To Top