Skip to content

L’amor és…

«… L’amor és la capacitat de viure el present. De viure amb atenció i respecte cada moment del present. Aquesta és una missió, una tasca, una feina, que no està només reservada als savis i als profetes. És l’exercici de la nostra vida quotidiana … »
(Jean-Yves Leloup)

Back To Top