Skip to content

Lectura del Mestre Eckhart: una introducció a la seva proposta espiritual

La recent publicació d’Amando Robles sobre l’espiritualitat de Mestre Eckharat ens brinda l’oportunitat d’aprofundir en un autor cabdal de la mística cristiana mediaval.

1ª Classe

Back To Top