Skip to content

Mestre Dôgen

 

Estudiar el budisme és estudiar-se a si mateix. Estudiar-se a sí mateix és oblidar-se de sí mateix. Oblidar-se de sí mateix és percebre’s com a la totalitat de les coses. Comprendre això és despullar el cos i la ment de qualsevol idea sobre sí mateix i sobre els altres. (Dôgen, mestre Zen. Japó, s.XIII)

Back To Top