Miquel Martí i Pol

Files/1303120457 222314 Miquelmartiipol T42x64.jpg

La poesia, al meu entendre, no prediu el futur, però sovint l’anuncia, no pas per la capacitat profètica del poeta, sinó pel seu compromís íntim amb l’absolut de si mateix.