Miquel Martí i Pol (1929-2003)

Files/1303120457 222314 Miquelmartiipol T42x64.jpg

 L’art només pot provenir d’un centre rigorosament anònim.