Skip to content

Pare Cel, mare Terra

Tots els qui sou sota el cel! Considereu el Cel com el vostre pare, la Terra com la vostra mare, i totes les coses com els vostres germans i germanes. Llavors fruireu d’aquest país diví lliures de l’odi i del dolor. (Oracle d’Atsuta. –Shintoisme-)

Back To Top