Pensamiento budista

Files/1394912917 Pensamiento Budista Herde T82x128.jpg

P. Williams, A. Tribe, A. Wynne. Pensamiento budista: una introducción completa a la tradición india. Herder, 2014. 440.
Una obra que permet familiaritzar-se amb les idees bàsiques del pensament filosòfic i religiós del budisme en la pluralitat de corrents. Inclou bibliografia i webs de referència, així com un ampli glossari de termes.