Skip to content

Per conèixer…

Només som capaços de conèixer els demès, d’entendre’ls i estimar-los quan som capaços d’entendre’ns, estimar-nos i conèixer-nos a nosaltres mateixos (Erich Fromm)

Back To Top