Percebre

La millor forma d’adoració és la percepció de la realitat (Yoga Vashishta)