Skip to content

Programa 2014-2015 desglossat

1..   La saviesa dels grans Upanishads i Sutres budistes

2..   La gran qualitat des de la noció ‘no altre’ de Nicolau de Cusa  

3..   El ‘Mathnawi’ de Rumi poeta, pensador i savi sufí    

4..   Aprofundint Carlos Castaneda: lectura comentada deViatge a Ixtlan 

5..   Els fonaments de la qualitat humana, una introducció a la dimensió 

6..   Una nova aproximació a la saviesa universal  (III)  

7..   Judaisme, cristianisme i islam, baguls de saviesa    

8..   Hinduisme i budisme, baguls de saviesa 

9..   Otsiera: “obrir els ulls” a la realitat. Una proposta per a famílies i escoles

10..  La qualitat humana profunda de pacifistes emblemàtics

11..  Grup de treball. Apropament al coneixement silenciós

12..  L’espiritualitat dels ateus (II) 

13..  El núvol del no saber: una proposta alliberadora

14..  Pintura contemplativa: l’art de la icona

ES..  Espai de silenci

15..  Del cos al silenci  

16..  Hatha Yoga:  Assanes i Pranayama

17..  Caps de setmana Jñana Yoga

18..  Atenció i meditació: pràctica, orientacions i recursos

19..  El camí de qualitat humana profunda de Joan de la Creu: llibertat i felicitat

20..  CICLE DE CINEMA

1.. La saviesa dels grans Upanishads i sutres budistes
a càrrec de Montse Cucarull, MartaGranés i Marià Corbí

La lectura d’aquests textos ens ofereix una aproximació a la realitat que ens envolta i a nosaltres, des d’una perspectiva radicalment nova que defuig tant la pura especulació com la creença.Estudiar-los a fons té conseqüències sobre el pensar, el sentir i l’acció sense imposar cap sistema de moralitat ni de creences.Us convidem a aprofundir-hi de manera conjunta de la mà de tres estudiosos dels Upanishads i els sutres budistes.

Del 14 d’octubre al 26 de maig*
15 dimarts, quinzenalmentde
19.30 a 21 h.
Preu: 197 € (fraccionable)

* La incorporació a les lectures de durada anyal és oberta durant tot el curs. Més informació a secretaria. El pagament es pot fraccionar.

                                                                                                                              
     

2..  La gran qualitat des de la noció ‘no altre’ de Nicolau de Cusa
a càrrec de Marià Corbí

Us proposem una lectura comentada de l’obra Acerca de lo ‘no otro’ de Nicolau de Cusa. En ella, aquest gran filòsof, teòleg i místic alemany del segle XV, fonamenta viure la profunditat de l’existència sobre dades antropològiques i no sobre supòsits filosòfics ni sobre creences.Es tracta d’una visió no religiosa dins la tradició cristiana, que assenyala la notícia inesperada que ens aporten les coses quan es mostren deslliurades de les interpretacions que els imposem.

Us proposem deixar-vos sorprendre per aquesta perspectiva cristiana sense creences.

Del 17 d’octubre al 29 de març*
14 divendres, quinzenalmentde 15 a 17 h.
Preu: 188 € (fraccionable)

* La incorporació a les lectures de durada anyal és oberta durant tot el curs. Més informació a secretaria. El pagament es pot fraccionar.

3..  El Mathnawî de Rûmî, poeta, pensador i savi sufí 
a càrrec de Marià Corbí

Rûmî (1207-1273), fou un savi persa, fundador de l’ordre sufí Mevleví, que conjuntà en la seva obra principal,el Mathnawî, la qualitat d’un gran poeta místic i d’un gran pensador, per a indagar la profunditat de la condició humana des de la ment i des del sentir.Anant més enllà dels propis mot- lles teistes i religiosos, Rûmî extreulliçons de saviesa de la vida quotidia- na que orienten cap a la gran quali- tat humana.

Us proposem la lectura comentada d’aquesta gran obra, de la mà de Marià Corbí, coneixedor de l’autor.

Del 22 d’octubre al 29 de maig*
14 dimecres, quinzenalmentde 19.30 a 21 h.
Preu: 188 € (fraccionable)

* La incorporació a les lectures de durada anyal és oberta durant tot el curs. Més informació a secretaria. El pagament es pot fraccionar.

                                                                                                                            

4.. Aprofundint Carlos Castaneda: lectura comentada de Viatge a Ixtlan
a càrrec de Raúl García

L’antropòleg Raúl García ens introdueixen l’espiritualitat que Carlos Castaneda va descobrir en la tradició del poble yaqui.Mitjançant les ensenyances d’aquesta cultura indígena mexicana representada en el Maestro Don Juan, proposem la lectura comentada de l’emblemàtica obra de Castaneda “Viatge a Ixtlan”.Des d’un enfocament lliure de connotacions religioses, volem fer accessible la saviesa d’una tradició mil•lenària a les persones de la societat actual.  

Us convidem a descobrir el gran valor d’una mística, d’una saviesa, poc coneguda.Aquest curs va dirigit tant a les persones que no coneixen l’obra de Carlos Castaneda com a aquelles que volen aprofundir-hi des d’una nova perspectiva.

Del 22 d’abril al 27 de maig
6 dimecres, setmanalmentde 19.30 a 21 h.
Preu: 95€

5..  Els fonaments de la qualitat humana, una introducció a la dimensió espiritual des de la societat contemporània
a càrrec de Salvador Juncà

Parlar d’espiritualitat avui dia implica acceptar una certa idea d’allòque és humà escindit entre dues realitats, la material i l’espiritual, que tradicionalment s’han viscut com oposades. Però, és possible mantenir encara aquest supòsit? Aquè fa referència allò que s’ha vingutanomenant “espiritualitat”?Des d’una perspectiva multidisciplinària i laica, el curs vol aportar eines per interpretar el llegat espiritual dels nostres avantpassatsi les tradicions de saviesa que l’expressen, per investigar a continuació com es podria cultivar aquesta herència en el món contemporani. Una visió panoràmica i global que invita al conreu d’allò més profund de la condició humana.

Del 6 d’octubre al 3 de novembre,
5 dilluns, setmanalmentde 19.30 a 21 h.
Preu: 81 €

6..  Una nova aproximació a la saviesa universal (III)*
a càrrec de Francesc Torradeflot

Què és el que empeny a homes i dones de totes les èpoques i cultures a endinsar-se en territoris queles paraules no saben descriure?I tanmateix el silenci no pot callar. Es llegiran textos espirituals de diverses tradicions, de mestres i clàssics tan diversos com ara Joan Escot, Bernat de Claravall, Guillem de Saint Thierry, Mestre Eckhart,Menno Simons, Teresa de Jesús, Joan de la Creu, Miguel de Molinos, Ibn Arabi, Lao Tse, Siddharta Gautama,Nagarjuna, Hui Neng, Bodhidharma o el Sutra del Lotus atenent al seu context i sobretot a la seva saviesa.

El curs ofereix una aproximació comparada a la mística universali un recorregut pels àmbits del coneixement silenciós, que ens permetrà aprofundir en el cultiu de la dimensió absoluta de l’ésser humà.

Del 23 d’octubre al 19 de març,
11 dijous, quinzenalment,de 19.30 a 21 h.
Preu: 153 € (fraccionable)

* Es tractaran nous autors. Per participar en aquest seminari no és necessari haver fet els anteriors.

7..  Judaisme, cristianisme i islam, baguls de saviesa
a càrrec de Teresa Guardans

La Doctora en Humanitats Teresa Guardans ens ofereix una introducció a les tres tradicions, tot explorant alguns dels seus textos més significatius, que ens permeten descobrir un llegat de saviesa que transcendeix creences i formes culturals.Del Judaisme veurem la Torà, el Talmud i algunes narracions hasídiques. Del Cristianisme, situarem els Evangelis, i veurem una tria del llegat místic cristià. De l’Islam, repassarem part de l’Alcorà, els Hadiths i alguns textos sufís seleccionats.Aquests textos, d’una gran profunditat i riquesa, ens aportaran claus per a interpretar la presència religiosa en el món contemporani, una presència ben diversa i complexa.

Del 10 de novembre al 15 de novembre,
5 dilluns, setmanalment de 19.30 a 21 h.
Preu: 81 €

8..  Hinduisme i budisme, baguls de saviesa
a càrrec de Raúl García

L’antropòleg Raúl García ens ofereix una primera aproximació a les tradicions hindú i budista, tot posant-nos en contacte amb el seullegat i les seves aportacions al cultiu de la qualitat humana.Ens acostarem a la gran diversitat de l’hinduisme a partir d’alguns dels seus textos essencials: una tria dels himnes vèdics, el Bhagavad Gîta, selecció dels Upanishad i alguns mestres més recents. Del budisme, veurem alguns sutres de Siddharta Gautama, el Buda, així com una tria de textos de les diverses branques budistes.

Mitjançant la lectura comentada d’aquests escrits seleccionats, oferirem eines per aprofundir en la saviesa i fer-la assimilable al nostre temps.

Del 19 de gener al 16 de febrer
5 dilluns, setmanalmentde 19.30 a 21 h.
Preu: 81 €

 

9..  Otsiera: “obrir els ulls” a la realitat.
a càrrec de Maria Fradera i Teresa Guardans

Enguany estrenem web amb propostes didàctiques (otsiera.com), una bona excusa per a compartir suggeriments i propostes en relació al creixement interior de les criatures.El fet de créixer per dins és, per a nosaltres, una invitació a “obrir els ulls” a la realitat, un procés de maduració que arrenca amb el cultiu de l’atenció plena, afavoreix la interrogació, posa en joc tots els sentits, totes les capacitats, per tal de desvetllar l’interès, la sorpresa, l’estimació… per tot el que existeix.Veurem com afavorir la riquesa del creixement interior des d’una perspectiva pràctica, per mitjà de recursos que poden ser d’utilitat tant en l’entorn familiar i del lleure com a l’escola.

Del 12 al 26 de novembre
3 dimecres, setmanalmentde 18 a 19.30 h.
Preu: 50 €

                                                                                                                               

10..  La qualitat humana profunda de pacifistes emblemàtics
a càrrec de Manel Pérez i Francesc Torradeflot

La cultura de la guerra ha generat durant segles submissió i mort, però algunes personalitats de referència han trobat en les savieses de la humanitat la força, l’energia i la motivació per canviar el món generant una cultura de la pau. La qualitat humana profunda permet adaptar-se, ser flexible, innovador i creatiu per generar noves formes de construir la pau.Veurem com l’espiritualitat és font de compromís per transformar el món, mitjançant la lectura de textos seleccionats d’algunes personalitats en aquesta cultura de la pau com Thomas Merton, Stefan Zweig, Lev Tolstoi i Mahatma Gandhi, George Fox i Buda, que des de la seva experiència espiritual han formulat maneres concretes d’edificar la pau interior i la pau social.

Del 14 d’abril al 19 de maig6 dimarts, setmanalment
De 19.30 a 21 h.
Preu: 95 €

11..  L’espiritualitat dels ateus (II)*
a càrrec de Francesc Torradeflot

La qualitat humana profunda dels anomenats ateus suposa la negació de les imatges tradicionals que es fan de l’absolut. Sovint ho fan denunciant les incoherències i instrumentalitzacions que s’han fet del sentiment i del discurs espiritual.Molts ateus opten per una actitud lliure, sense submissions, que afirma la dimensió espiritual de la realitat en la seva immediatesa. Veurem autors com André Comte- Sponville, Bertrand Russell, George Orwell, Carl Sagan, Richard Dawkins, Daniel Dennet, Stephen Hawking i altres testimonis del món científic i artístic, dels qui es pot aprendre molt en la nova situació cultural de les societats cientifico-tècniques que no admeten la submissió a creences fixes.

Del 16 d’abril al 14 de maig
5 dijous, setmanalmentde 19.30 a 21 h.
Preu: 81 €

* Es tractaran nous autors. Per participar en aquest seminari no és necessari haver fet els anteriors.

 

12..   El núvol del no saber: una proposta alliberadora
a càrrec de Teresa Guardans

El núvol del no saber és un text anònim, una petita joia del segle XIV, una obra d’una simplicitat sorprenent que proposa una espiritualitat no dual des d’una orientació cristiana. Com podem conèixer Aquell que tot ho és? –es pregunta l’autor–. Doncs deixant de banda qualsevol plantejament que converteixi Déu en alguna cosa diferent de l’existir mateix, i fent tot el possible per a situar-nos en la consciència plena de l’existència –dirà–. Amb aquesta finalitat, ofereix senzills recursos per a posar en pràctica una proposta que, insisteix, no és una invitació per a uns pocs sinó que tots hi estem convidats.

El seminari combinarà la lectura comentada del text i la pràctica d’allò que suggereix.

De l’11 al 25 de maig
3 dilluns, setmanalmentde 19.30 a 21 h.
Preu: 50 €                  

                                                                                                                          

13..  Pintura contemplativa: l’art de la icona
a càrrec de Pepa Armenté

Practicar l’art de la icona és endinsar- se en el cultiu de l’atenció plena, amb totes les nostres capacitats. Aquest taller setmanal ofereix l’oportunitat de conèixer i practicar el sentit de l’art de la icona i les seves tècniques.Cada participant triarà les icones que vol pintar. La primera icona es realitzarà sobre paper, per tal d’assolir una familiarització amb la tècnica, mentre es prepara el suport de fusta de la següent.

Del 30 de setembre fins a finals de juny,
tots els dimarts i dimecres de 19 a 21 h.
Lloc: Taller Pas per tu.C/ Sant Pere més Baix 63, int. 3a.Barcelona
Tel. 933107862

                                                                                                       

14.. Apropament al coneixement silenciós
a càrrec de Salvador Juncà i Teresa Guardans

Us oferim aquest espai, en forma de taller, que busca afavorir l’intercanvi i l’aprofundiment personal pel que fa al cultiu de la qualitat humana.L’activitat combina una pràctica de silenci i una estona de reflexiócompartida, a partir de la lectura de diferents textos de les tradicions de saviesa.Per facilitar la dinàmica del grup, aquest taller s’ofereix a aquelles persones que ja han participat, prèviament, en alguna de les activitats del Centre.

Del 15 de setembre al 15 de juny
els dilluns, quinzenalmentde 19.30 a 21 h.
Preu: 100 €                                                                                                    

Espai de silenci

 Enguany, us oferim l’oportunitat de fer us de la nostra sala de meditació, com un espai obert i gratuït disponible per fer pràctiques de silenci individuals abans de les activitats que ofereix el Centre.

El cultiu de la qualitat humana fonda necesita de la pràctica del silenciament. Les tradicions de saviesa i els grans autors ens han llegat maneres de tenir accés i cultivar la qualitat humana fonda. CETR vol possibilitar aquest cultiu oferint un espai pel silenci, unes pràctiques de Hatha yoga i uns caps de setmana d’intensificació (a Sant Martí de Sesgaioles).

15..  Del cos al silenci
amb Marisa Barros

La professora de Ioga Marisa Barros, ens convida a iniciar-nos en la pràctica al silenci mitjançant la combinació d’un treball d’atenció sobre el cos amb la meditació dels textos del llibre Sadhana, d’Anthony de Mello.

Del 3 al 24 d’octubre
4 divendres, setmanalmentde 18.30 a 20 h.
Preu: 50 €                                                                                                         

16.- Hatha Yoga: Assanes i Pranayama
amb Isabel Casas

La professora de Ioga Isabel Casas ens proposa unes sessions de Yoga accesibles a tothom.Desde la seva experiència de 20 anys com a professora de Hatha Yoga, conduirà les pràctiques de silenciament per mitjà de les postures del cos (Assanes) i del control de la respiració (Pranayama).

Aquest curs és apte per tots els nivells i totes les edats a partir de 18 anys.

Els dijous, de 18.30 a 19.40 h.
Places limitades
Preu: 20 €/mes, 5 € per sessió

La incorporació a les pràctiques de silenci es manté oberta durant tot el curs.

 

 

17.- Caps de setmana Jñana Yoga
a càrrec de Marià Corbí

Us proposem una iniciació al Jñana Yoga, que pretén la utilització de tot el poder de la ment, tant en el seu aspecte raonador com intuïtiu.L’objectiu d’aquest mètode és assolirel silenci interior i poder escoltar el que ens diu la realitat quan la deslliurem dels nostres desitjos e interessos.
Es pretén comprendre la construcció que fem de la realitat per anar més enllà d’ella i poder escoltar el que ens diu per sí mateixa.Al llarg del cap de setmana combinarem el treball jñana sobre textos seleccionats amb sessions conjuntes per compartir la feina feta.

22 i 23 de novembre de 2014
18 i 19 d’abril de 2015

La proposta consisteix en una trobada en grup d’unes 15 persones al  bell  mig de  la natura, per a aprofundir en el silenciament amb l’ajut de textos i de comentaris en grup. Els caps de setmana no són una repetició, la temàtica varia d’un a l’altre. 

Horari: Des del dissabte a les 10:00 h. fins diumenge al migdia. Hi ha també l’opció de participar només dissabte.
Lloc: Al Casal La Salle, a Sant Martí de Sesgaioles (Calaf).
Les habitacions són individuals.
Transport: Intentem combinar les places dels vehicles dels assistents.
Matrícula i allotjament: 100€
Més informació a secretaria.

 

18.- Atenció i meditació: pràctica, orientacions i recursos 
a càrrec de Teresa Guardans i Maria Fradera

Interessar-se i sentir la realitat amb totes les nostres capacitats, sentir- la i estimar-la des d’ella mateixa, reconèixer-la, fer-nos-hi presents: aquesta és la possibilitat a què obreel cultiu de l’atenció plena, el silenci, la meditació.
Durant el cap de setmana treballarem sobre el cultiu de l’atenció silenciada i la meditació, proposant diverses pràctiques que ens ajudaran a afavorir la seva integració en la vida quotidiana.
Els dos caps de setmana, són independents i complementaris entre sí.

14 i 15 de febrer
13 i 14 de juny

La proposta consisteix en una trobada en grup d’unes 15 persones al  bell  mig de  la natura, per a aprofundir en el silenciament amb l’ajut de textos i de comentaris en grup.  

Horari: Des del dissabte a les 10:00 h. fins diumenge al migdia. Hi ha també l’opció de participar només dissabte.
Lloc: Al Casal La Salle, a Sant Martí de Sesgaioles (Calaf).
Les habitacions són individuals.
Transport: Intentem combinar les places dels vehicles dels assistents.
Matrícula i allotjament: 100€
Més informació a secretaria.

 

19.- El camí de qualitat humana profunda de Joan de la Creu: llibertat i felicitat
a càrrec de Francesc Torradeflot

Joan de la Creu és un dels místics més importants i alhora un dels més grans poetes de la literatura universal. Combina l’experiència de la qualitat humana amb una profunda força i sensibilitat expressiva.
Al llarg d’un cap de setmana, es llegiran textos fonamentals de la seva obra, tot seguint el seu procés ascètic d’alliberament i el camí d’unió amorosa amb l’absolut.
Oferirem eines per poder llegiri interpretar lliurement l’obra d’aquest mestre i combinarem les lectures amb pràctiques de silenci de l’escola Carmelitana.

Aquest recés va dirigit tant a les persones que no coneixen l’obra de Joan de la Creu com a aquelles que volen aprofundir-hi des d’una nova perspectiva.

9 i 10 de maig

 

20..  CICLE de CINEMA
Una  proposta  pels  divendres  de  tardor

Us oferim la projecció de pel•lícules i  documentals  seleccionats que  fan  aportacions  d’interès  en  l’àmbit  de   la   qualitat humana.   Abans   de   cada   pel•lícula   es   fa   un   breu   comentari i   després   hi   ha   un   Cinefòrum   per   debatre   el   contingut*.

Dates: 24 d’octubre, 7, 14, 21 i 28 de novembre i 12 de desembre.
Inici de les sessions: 18.30 h.

Projeccions:

– Arrugas  (Dir.: Ignacio Ferreras, 2012)
– Pura Vida  (Dir.: Pablo Iraburu, Migueltxo Molina, 2012)
– De tal padre tal hijo  (Dir.: Hirokazu Koreeda, 2013)
– Más allá de las colinas  (Dir.: Cristian Mungiu, 2012)
– He nacido, pero… (Dir.: Yasujiro Ozu, 1932)
– Los tres entierros de Melquiades Estrada(Dir.: Tommy Lee Jones, 2005)

Preu entrada: 3 €Preu del cicle complet: 12 €

* El programa pot patir canvis que es mostraran en aquest apartat.  

Back To Top