Publicació de les Memòries de Joan Botam

Publicació de les Memòries del pare Joan Botam, figura destacada en l’esforç pel diàleg interreligiós. Presentació el 19 de desembre