Skip to content

Publicació de les Memòries de Joan Botam

Publicació de les Memòries del pare Joan Botam, figura destacada en l’esforç pel diàleg interreligiós. Presentació el 19 de desembre

Back To Top