Skip to content

Qualitat humana

Qualsevol ciència és perjudicial per a qui no posseeix la ciència de la bondat
Michel de Montaigne
(1533-1592)

Back To Top