Skip to content

Què poden oferir les tradicions religioses a les societats del segle XXI?

S’acorda en el grup que el terme “religions” fa referència a la institucionalització de les espiritualitats, mentre que el terme “tradicions religioses” es refereix a les joies espirituals que conserven les grans tradicions tot, moltes vegades, les mateixes institucionalitzacions.

Aquí alguns dels trets que es considera caracteritzen l’espiritualitat:

  • L’espiritualitat és rebel·lió contra qualsevol tipus de absolutització de mitjans, d’imposicions culturals, polítiques o religioses.
  • L’espiritualitat possibilita viure la qualitat essencial humana. Hi conviuen la satisfacció de les necessitats i la distància generada pel coneixement absolut, que permet que coexisteixin pluralitat de projectes.
  • L’espiritualitat autèntica és Islam sense Islam, budisme sense budisme, cristianisme sense cristianisme …, en resum, religió sense religió.
  • En l’àmbit de l’espiritualitat no té sentit parlar de conversions d’una tradició a una altra.
Back To Top