Qui coneix estima

Files/1399647033 Mans T128x64.png

Qui no té amor, no té llum. Qui coneix, estima i qui estima, coneix. La conseqüència del coneixement és l’amor i l’amor genera el coneixement. La inversa també és vàlida. Qui estima encén la llum del coneixement. Qui posa llum, posa amor. (Marià Corbí. El camí interior)