Skip to content

Recobrar la interioritat

Recobrar la interioritat és recobrar la veritat d’un mateix: formem part d’un tot, de l’Únic, de la Realitat. La nostra època està assedegada d’escoltar aquest testimoniatge per a aprendre, de nou, a ser humans.
(Cristina Kaufmann. 1939-2007.
Carmelita descalça)

Back To Top