Skip to content

Religions Objectius Nacions Unides

Religions i objectius del mil·lenni.
Barcelona, Centre Unesco de Catalunya, 2009. 151 p.
(descàrrega gratuïta)

Una obra que, a més de donar a conèixer principis religiosos i exemples concrets de bones pràctiques de cada tradició, ofereix un recull de textos sagrats o d’inspiració espiritual motivadors pel que fa al compromís amb els objectius proposats per les Nacions Unides a la Declaració del Mil·leni. Útil i interessant per a saber què diuen els textos de les diferents religions sobre la pobresa o el medi ambient, o la igualtat de gènere, per exemple.

Back To Top