Skip to content

S’inclina la meva oïda amb atenció

La Saviesa és a l’abast de tot aquell que desitgi buscar-la, ja que no s’aconsegueix amb diners. És molt a prop per trobar-la.
Per al cor que se li acosta, desprèn el seu perfum com una flor.
Des que vaig sentir el seu perfum, he seguit el seu rastre.
S’inclina la meva oïda amb atenció i no em falten les respostes veritables.
¡Compartiu-la com si fos una gran suma de diners
doncs és molt el que s’adquireix amb ella!            (Eclesiàstic 51, 18-22)

Back To Top