Saint-Exupéry

Files/1305884170 Saint Exupery T52x64.jpg

La perfecció no s’assoleix quan ja no queda res més per afegir sinó quan ja no queda res per eliminar.
(Antoine de Saint-Exupéry)