Serres Ditona

Files/1406576436 Ditona Serres T84x128.jpg

Michel Serres. Ditona. Gedisa, 2014. 160 p.
Des dels seus 84 anys, Serres és capaç d’interessar-se amb lucidesa per l’educació i pels joves, tenint molt present que les institucions i els sistemes que tenim en l’actualitat corresponen a un món que ja no existeix. El món ha canviat tant que els joves ho han de reinventar tot… Serres recull els trets més destacats de la generació “ditona” (traducció de Petite Poucette, Pulgarcita…) aquesta que fa córrer els polzes a tota velocitat per les pantalles… i suggereix vers on hauria d’orientar-se la renovació educativa.