Skip to content

Viento del Sur

Neix l’associació Viento del Sur, amb l’objectiu de facilitar i difondre espais i moments de meditació silenciosa pel sud peninsular. Organitzen el 1er Foro de Espiritualidad del Sur, a Sevilla, 25-27 de Setembre 2015. Més informació

Back To Top