Skip to content

10. Apropament al coneixement silenciós

Un espai, en forma de taller, que busca afavorir l’intercanvi i l’aprofundiment personal pel que fa al cultiu de la qualitat humana. Per facilitar la dinàmica del grup, aquest taller s’ofereix a aquelles persones que ja han participat, prèviament, en alguna de les activitats del Centre.

Els dilluns de 17:30 a 19:00 h.
Inici: 16 de setembre
Presencial
Aportació: 100€ (fraccionable)

Back To Top