Skip to content

9. Recursos pel cultiu de qualitat humana, IDS-ICS

Si mirem la història de la saviesa humana, hi trobem un seguit d’actituds que es converteixen en procediment per cultivar la qualitat humana. Són l’Interès (I), el Distanciament (D), el Silenciament (S), la Indagació (I), la Comunicació (C) i el Servei (S). Les actituds IDS-ICS que estan interconnectades, són capaces de silenciar l’egocentració. Així es converteixen en un instrument capaç de fer-nos sortir del món d’obvietats en el qual vivim, tot fent palès el misteri del que ens envolta i de nosaltres mateixos. Ens aproximarem a la doble tríada a partir del que trobem en els escrits de Marià Corbí.

Dates: 7, 14 i 21 de maig, 3 dimecres,
de 19:00 a 20:30 h.
Presencial i online
Aportació: 40 € (fraccionable)

FORMULARI INSCRIPCIÓ

    Nom *

    e-mail *

    Telèfon *

    Back To Top