Skip to content

1r. Encontre Internacional CETR. Obstáculos a la espiritualidad en las sociedades europeas del siglo XXI

Descarregar pdf

 Temàtica dels 15 Encontres Internacionals  amb links als llibres

“Els obstacles a l’espiritualitat a l’Europa de segle XXI” ha estat el títol de la Primera Trobada a Can Bordoi [1]. Si se li dona a aquesta trobada el títol de “primer” per remarcar el desig que sigui el primer d’unes trobades periòdiques, anuals si és possible.

Tot i que no ha estat possible disposar del temps suficient per poder comptar amb la participació de totes les persones desitjades -el que explica el no comptar amb veus femenines ni amb la presència d’algunes tradicions-, ens ha sembñat que valia la pena posar en marxa el projecte, ja que existia la voluntat d’ajuda per part de la Fundació Jaume Bofill. Així, podem considerar aquesta primera trobada com un assaig del que podria convertir-se en un treball continuat d’estudi de les condicions de l’espiritualitat en les societats europees desenvolupades contemporànies. Un primer assaig que ha donat els seus fruits, alhora que ha servit per buscar maneres de millorar el mètode de treball i l’organització de properes trobades.

La segona gran revolució industrial, la de la tecnociència i la de la informàtica, ens ha introduït en una dinàmica de contínua transformació de tots els paràmetres de la vida col·lectiva: canvis constants en les ciències i tecnologies, en les maneres de treballar i d’organitzar-se tant socials com familiars, en els valors col·lectius i sistemes de cohesió.

Tota aquesta dinàmica té un fonament científic-tècnic i un motor econòmic: l’èxit econòmic depèn de la capacitat d’innovació d’empreses i països en productes i serveis.

Aquestes transformacions accelerades, han tingut una greu conseqüència: s’han desplaçat culturalment les formes tradicionals de les religions. Els missatges de les religions s’han tornat opacs per a la gran majoria dels grups socials, especialment per als més implicats en la cultura, en les ciències i tecnologies i per als sectors més joves dels col·lectius.

El que intentaríem en la trobada seria comprendre el més possible aquest fenomen.

Les tradicions religioses van néixer, es van desenvolupar i es van expressar en un tipus de societat que a l’Europa desenvolupada és només residual. La gran qualitat i riquesa de l’espiritualitat de les tradicions es va abocar en aquesta copa i s’ofereix encara en ella. Però els col·lectius s’allunyen d’aquest vi; ni l’accepten ni el beuen. El rebuig és tan complet que ja no resulta ni problema. El cas dels joves és paradigmàtic.

 

[1] Els cinc primeres trobades es van realitzar a Can Bordoi sota el patrocini de la Fundació Jaume Bofill, a partir de l’any 2009, ja sense el seu patrocini, les trobades van passar a anomenar-seTrobades Internacionals de CETR.

 

Descarregar pdf

SUMARIO

Introducción

La inesperada perdurabilidad de lo religioso en las sociedades de hoy: perspectivas espirituales sufíes
Halil Bárcena
Sesión de trabajo

El lenguaje, revelador de religión o de espiritualidad
J Amando Robles Robles
Sesión de trabajo

Los obstáculos a la espiritualidad en la Europa del siglo XXI Más allá del exclusivismo religioso y la cultura cientificista: hacia una espiritualidad místico gnóstica –
Vicente Merlo
Sesión de trabajo

Obstáculos para la espiritualidad en las sociedades europeas del siglo XXI
Francesc Torradeflot
Sesión de trabajo

Obstáculos al cultivo de la espiritualidad en las sociedades europeas del siglo XXI
Marià Corbí
Sesión de trabajo
Reflexiones sobre la creencia M.Corbí

Obstáculos a la espiritualidad o una libertad condicionada :una visión Yóguica del problema
Bhakti Das
Sesión de trabajo

Descarregar pdf

Back To Top