Teresa Guardans

4. REDESCOBRIR JESÚS DE NATZARET, UN MESTRE DE VIDA

4 JESUS

Per poder rebre i explorar les paraules del mestre de Natzaret cal anar més enllà del personatge creat al llarg dels segles. Conèixer alguns aspectes del seu temps, un moment clau de la història del judaisme, ens ajudarà a redescobrir el sentit del seu llegat. Com era l’entorn de Jesús? Què el preocupava? Qui l’escoltava? El recorregut que farem ens permetrà entrar en contacte amb les diverses fonts textuals que tenim a l’abast (els evangelis canònics, apòcrifs, gnòstics, les cartes…) i explorar el sentit del seu mestratge.

Dates: 5, 19 i 26 d’octubre i 2 de novembre
Horari: 4 dilluns, de 19:00 a 20:30 h.
Aportació: 45 € (fraccionable)