Skip to content

Béthune Hospitalidad sagrada

Pierre-François de Béthune
La hospitalidad sagrada entre las religiones
.
Barcelona, Herder, 2009. 198 p.

De Béthune és monjo benedictí i secretari general del Diàleg Interreligiós Monàstic (DIM). Acollit en àmbits buddhistes zen del Japó i transformat per aquesta experiència, va decidir continuar aquest camí d’hospitalitat interreligiosa per mitjà de la pràctica i la reflexió. “El veritable diàleg interreligiós no es refereix a les docrines, sió al sentit que la vida representa quan vivim la nostra religió” –afirma l’autor.

Back To Top