Contes de la tradició jueva

Files/1305884970 Cuentos Eliahu El Profeta T98x128.jpg

Los cuentos de Eliahu el profeta
Barcelona: Obelisco, 2010. 190 p.

A la tradició religiosa jueva, el profeta Elies ha alimentat l’imaginari popular amb innombrables llegendes i relats, transmesos oralment o per escrit. El volum en recull trenta-dos, procedents de la tradició folklòrica i de la literària, traduïts per Varda Fiszbein a partir de la versió yidish.