Skip to content

Taylor Después de Dios

Taylor, Marc C.
Después de Dios. La religión y las redes de la ciencia, el arte, las finanzas y la política
.
Madrid, Siruela, 2011. 501 p.

Defensa Taylor (1945, teòric de la religió) que el fenòmen religiós, lluny de desaparèixer, ha quedat en estat latent en la filosofia, la literatura, l’art, l’arquitectura, la política, l’economia i la tecnologia. En aquest llibre desenvolupa un concepte de la divinitat entesa com a emergència de la divinitat en l’ésser humà.

Back To Top