skip to Main Content

UN BÉ PRECIÓS

  Albert Schweitzer (1875-1965) Estic ben convençut que l'esforç que cal fer el llarg de la vida és conservar la frescor que els pensaments i els sentiments tenien en la joventut. Aquesta convicció ha estat sempre per mi, una font…

Read More

EL DISCURS SOBRE DÉU

Raimon Panikkar   L’experiència de la humanitat, expressada a través d’innumerables tradicions –tant orals com escrites—ha anomenat el que solem denominar “Déu” amb molt noms i, quasi únicament, ha denominat i entès Déu com a símbol, com a nom, no…

Read More

CREACIÓ I ATENCIÓ PLENA

Krishnamurti (extractes de: Diario. Barcelona, Edhasa, 1983) La creació no és pels qui ostenten un gran talent, per persones amb especials dons; a aquests els pertany –potser- la creativitat, però mai la creació. La creació és més enllà del pensament…

Read More

SALUT MENTAL I MÍSTICA

Jordi Font i Rodon    Volem oferir una aproximació al que s'entén com a experiència mística, aquella que podríem anomenar autèntica o "normal", per tal d'establir el diagnòstic diferencial amb les experiències místiques psicopatològiques tan abundants en els àmbits de…

Read More
Back To Top