Skip to content

Compartir informació

Reunir  informació es el primer pas camí de la saviesa. Compartir-la  es el primer pas cap a la comunitat.
(Henry Lewis Gates. –pensador, n. 1950, USA-)

Back To Top