Compartir informació

Files/1324550233 Gates T121x128.gif

Reunir  informació es el primer pas camí de la saviesa. Compartir-la  es el primer pas cap a la comunitat.
(Henry Lewis Gates. –pensador, n. 1950, USA-)