Skip to content

Compassió

El valor d’una religió és la seva capacitat de fer de l’ésser humà un ésser compassiu
(Abraham Joshua Heschel 1907-1972)

Back To Top