Dispersió

Files/1311018477 Michel De Montaigne1 T56x64.jpg

La ment que no té meta establerta es dispersa, doncs, tal com diuen, estar en tot és no estar en res.
Michel de Montaigne (1533-1592)